Βρείτε εδώ εγκύκλιο των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιος Υγείας στην οποία παρατίθενται αναλυτικά οι ενέργειες στις οποίες έχουν υποχρέωση να προβούν οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές επιχειρήσεων τροφίμων σε περιπτώσεις εντοπισμού επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της νόσου COVID-19 σε εργαζόμενους τους.