Τον Φεβρουάριο του 2021, ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) σημείωσε άνοδο τόσο στην ΕΕ (+1,9 μονάδες σε 93,1) όσο και στη ζώνη του ευρώ (+1,9 μονάδες σε 93,4) σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, ενώ ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης (ΕΕΕ) αυξήθηκε επίσης (+1,7 μονάδες σε 91,9 στην ΕΕ και +1,8 μονάδες σε 90,9 στη ζώνη του ευρώ), σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών της Κομισιόν.

Στην Κύπρο, ο δείκτης ESI αυξήθηκε από 79,8 σε 80,8 μονάδες, αλλά ο EEI μειώθηκε από 87,8 σε 87,0 μονάδες.

Στην Ελλάδα ο ESI αυξήθηκε από 90,7 σε 91,9 μονάδες και ο EEI από 105,1 σε 106,1 μονάδες

Στην ΕΕ, η αύξηση του ESI τον Φεβρουάριο οφείλεται στη βελτίωση της εμπιστοσύνης στη βιομηχανία, στις υπηρεσίες και στους καταναλωτές, ενώ η εμπιστοσύνη μειώθηκε ελαφρά στο λιανικό εμπόριο και παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητη στις κατασκευές.

Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ, ο ESI σημείωσε σημαντική άνοδο στην Πολωνία (+4,7), στην Ιταλία (+4,4), στη Γερμανία (+3,0) και, σε μικρότερο βαθμό, στη Γαλλία (+0,9). Αντίθετα, το κλίμα επιδεινώθηκε έντονα στην Ισπανία (-3,2) και, πιο ήπια, στις Κάτω Χώρες (-1,3).

Η εκτίμηση των καταναλωτών για την προηγούμενη οικονομική τους κατάσταση παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη. Η ελαφρά περαιτέρω μείωση της εμπιστοσύνης του λιανικού εμπορίου (-0,5) προέκυψε λόγω εκτιμήσεων των διευθυντών σχετικά με την προηγούμενη επιχειρηματική κατάσταση και την επάρκεια του όγκου των ποσοστών στην αγορά, αντισταθμιζόμενη μόνο εν μέρει από μια ισχυρή βελτίωση όσον αφορά την αναμενόμενη επιχειρηματική κατάσταση. Η κατασκευαστική εμπιστοσύνη παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητη (+0.3), καθώς η βελτιωμένη εκτίμηση των διευθυντών για το επίπεδο των βιβλίων παραγγελιών αντισταθμίστηκε ως επί το πλείστον από πιο χαμηλές προσδοκίες απασχόλησης.

Η εμπιστοσύνη των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (δεν περιλαμβάνεται στο ESI) μειώθηκε σημαντικά τον Φεβρουάριο (-4.5). Ωστόσο, ενώ οι εκτιμήσεις της προηγούμενης ζήτησης και της προηγούμενης επιχειρηματικής κατάστασης επιδεινώθηκαν σημαντικά, οι προσδοκίες ζήτησης βελτιώθηκαν σημαντικά.

Tέλος, η αύξηση του δείκτη προσδοκιών απασχόλησης (+1.7) οφείλεται σε αναβαθμισμένα σχέδια απασχόλησης στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες. Τα σχέδια απασχόλησης των διαχειριστών λιανικού εμπορίου παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα, ενώ οι διαχειριστές στον κατασκευαστικό τομέα ανέμεναν τη μείωση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις τους κατά τους επόμενους τρεις μήνες. Οι προσδοκίες ανεργίας των καταναλωτών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον κύριο δείκτη, βελτιώθηκαν.