Τον Αύγουστο του 2019, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019, οι τιμές των παραγωγού στη βιομηχανία μειώθηκαν κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ (EA19), κατά 0,4% στην ΕΕ28 και αυξήθηκαν κατά 0,1% στην Κύπρο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σύμφωνα με τη Eurostat, τον Ιούλιο του 2019, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ, κατά 0,2% στην ΕΕ28 και κατά 1,7% στην Κύπρο. Τον Αύγουστο του 2019, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2018, οι ίδιες τιμε΄ς μειώθηκαν κατά 0,8% στη ζώνη του ευρώ, κατά 0,3% στην ΕΕ28 και αυξήθηκαν κατά 2,8% στην Κύπρο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, oι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στη ζώνη του ευρώ τον Αύγουστο του 2019, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019, μειώθηκαν κατά 1,9% στον ενεργειακό τομέα παραμένοντας σταθερές για τα ενδιάμεσα προϊόντα και τα κεφαλαιουχικά αγαθά και αυξήθηκαν κατά 0,1% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 0,2% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές στη συνολική βιομηχανία εκτός από την ενέργεια παρέμειναν σταθερές.

Στην ΕΕ28 οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,5% στον ενεργειακό τομέα παραμένοντας σταθερές για τα ενδιάμεσα αγαθά και τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και αυξήθηκαν κατά 0,1% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,1%. Οι μεγαλύτερες μειώσεις στις τιμές των βιομηχανικών παραγωγών καταγράφηκαν στην Ισπανία (-1,4%), στην Ελλάδα (-1,3%), στο Βέλγιο, στη Δανία και στη Λιθουανία (από -0,7%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Βουλγαρία (+ 0,7%) την Ουγγαρία (+ 0,4%) και τη Σλοβενία ​​(+ 0,3%).

Επιπλέον καταγράφεται ότι οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στη ζώνη του ευρώ τον Αύγουστο του 2019, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2018, μειώθηκαν κατά 4,9% στον τομέα της ενέργειας και κατά 0,4% για τα ενδιάμεσα προϊόντα, ενώ αυξήθηκαν κατά 1,0% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά και τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 1,5% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά. Οι τιμές στη συνολική βιομηχανία εκτός από την ενέργεια αυξήθηκαν κατά 0,5%. Στην ΕΕ28, οι τιμές μειώθηκαν κατά 4,1% στον τομέα της ενέργειας, ενώ αυξήθηκαν κατά 0,1% για τα ενδιάμεσα προϊόντα, κατά 1,3% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κατά 1,4% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 1,6% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά. Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,9%. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Δανία (-4,4%), στην Ισπανία (-2,5%), στην Ιταλία και στην Πορτογαλία (από -2,1%), ενώ οι υψηλότερες αυξήθηκαν στη Ρουμανία (+ 4,7% + 4,5%) και το Λουξεμβούργο (+ 2,9%).