Οριακή άνοδο κατέγραψαν οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων στην Κύπρο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων στην Κύπρο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, εκτιμούνται στα €1.798 σε σύγκριση με €1.793 το δεύτερο τρίμηνο του 2016, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 0,3%.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, οι μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, παραμένουν αμετάβλητες μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τρίμηνου του 2017, στα €1.882.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, εκτιμούνται στα €1.949 και των γυναικών στα €1.620. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2016, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών παρέμειναν αμετάβλητες και των γυναικών σημείωσαν αύξηση 0,3%.