Οριακή αύξηση παρουσίασαν σε μηνιαία βάση οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) τον Ιανουάριο του 2020, που αποδίδεται κυρίως στην κεφαλαιοποίηση τόκων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις τον Ιανουάριο ανήλθαν σε €8,98 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με €8,97 δισ τον Δεκέμβριο του 2019. Ως ποσοστό των συνολικών δανείων οι ΜΕΧ παρέμειναν αμετάβλητες στο 27,9%.

Τα δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν σε €7,47 δισ σε σύγκριση με €7,42 δισ τον προηγούμενο μήνα.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιανουάριο του 2020 διαμορφώθηκαν σε €32,13 δισ έναντι €32,12 δισ τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, τα συνολικά αναδιαρθρωμένα δάνεια υποχώρησαν τον Ιανουάριο στα €5,32 δις σε σύγκριση με €5,45 δις. Από τα συνολικά αναδιαρθρωμένα δάνεια ποσό ύψους €4,00 δισ συνεχίζει να κατηγοριοποιείται ως ΜΕΧ, βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής.

Οι συνολικές συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν τον Ιανουάριο του 2020 σε €4,92 ή 53,5% δισ έναντι €4,94 δισ τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τις συνολικές ΜΕΧ του Ιανουαρίου του 2020, το 52% ή €4,64 δις προέρχονταν από νοικοκυριά και το 44% ή €3,96 δισ από επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματικών ΜΕΧ, ήτοι €3,47 δισ ανήκει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.