Ακόμη πιο στοχευμένο πακέτο στήριξης της οικονομίας με τρία νέα νομοσχέδια ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα. Το πακέτο περιλαμβάνει χορηγία στις μικρές επιχειρήσεις που ανέστειλαν μερικώς ή πλήρως τις εργασίες τους.

Συγκεκριμένα, για τις μικρές επιχειρήσεις που ανέστειλαν πλήρως τις εργασίες τους μέχρι τις 4 Μαΐου η χορηγία ανέρχεται στα 2625 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν πλήρως τις εργασίες τους και για μετά τις 4 Μαΐου, η χορηγία ανέρχεται στα 3500 ευρώ.

Για τις μικρές επιχειρήσεις με μερική αναστολή των εργασιών μέχρι τις 4 Μαΐου το ποσό ανέρχεται στα 1875 ευρώ και για μερική αναστολή και μετά τις 4 Μαΐου στα 2500 ευρώ.

Όσον αφορά τους αυτοεργοδοτούμενους των οποίων οι εργασίες έχουν επηρεαστεί μέχρι τις 4/5 το ποσό ανέρχεται στα 1150 ευρώ και για όσους επηρεάζονται και μετά τις 3/5 στα 1500 ευρώ.

Αναλυτικά:

  1. Επιχειρήσεις σε πλήρη αναστολή εργασιών μέχρι την 3η Μαΐου: €2625
  2. Επιχειρήσεις που συνεχίζουν να είναι σε πλήρη αναστολή εργασιών μετά την 4η Μαΐου: €3500
  3. Επιχειρήσεις σε μερική αναστολή εργασιών μέχρι την 3η Μαΐου: €1875
  4. Επιχειρήσεις που συνεχίζουν να είναι σε μερική αναστολή εργασιών μετά την 5η Μαΐου: €2500
  5. Αυτοτελώς εργαζόμενοι σε πλήρη ή μερική αναστολή εργασιών μέχρι την 3η Μαΐου: €1125
  6. Αυτοτελώς εργαζόμενοι που συνεχίζουν να είναι σε πλήρη ή μερική αναστολή εργασιών μετά την 4η Μαΐου: €1500

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται σημαντική βοήθεια στις μικρές επιχειρήσεις, για κάλυψη αναγκών την περίοδο της κρίσης όπως για παράδειγμα η κάλυψη ενοικίων, ορισμένων οφειλών σε προμηθευτές ή άλλα λειτουργικά έξοδα.

Επισημαίνεται ότι παράλληλα με τα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, καλύπτεται ένα μεγάλο μέρος του μισθολογικού κόστους αυτών των επιχειρήσεων.

Από την εν λόγω πρόνοια του Νόμου, υπολογίζεται ότι μπορούν να επωφεληθούν μέχρι και 40,000 επιχειρήσεις.