Η παράταση των μέτρων για περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού μέχρι τα τέλη Απριλίου, ο πιθανός επαναπατρισμός φοιτητών αλλά και η πρόταση για μετακίνηση του εορτασμού του Πάσχα είναι κάποια από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της διυπουργικής επιτροπής της Δευτέρα και παραπέμπονται για τελικές αποφάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, δεν αποκλείεται την Τετάρτη να προβεί σε ανακοινώσεις για κάποια από τα θέματα και ο ίδιος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, όπως συνέβη και κατά το παρελθόν μετά από συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου.

Μεταξύ άλλων, η διυπουργική επιτροπή προέβη τη Δευτέρα σε αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και συζήτησε το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων μέχρι το τέλος Απριλίου, περίοδος που καλύπτει και τις γιορτές του Πάσχα.

Αναφέρθηκε ακόμη ότι η εβδομάδα που διανύουμε θεωρείται κρίσιμη, καθώς αναμένεται να προκύψει μια καλύτερη εικόνα για την απόδοση των μέτρων, αλλά και για την κατάσταση σε Αραδίππου και Πάφο και σε ποιο βαθμό υπήρξε διασπορά στη κοινότητα. Αναμένεται ότι οι ενέργειες που θα ακολουθήσουν θα είναι ανάλογες του μεγέθους του προβλήματος, κάτι που θα διαφανεί σύντομα.

Βέβαιο θεωρείται ότι κατά την Μεγάλη Εβδομάδα θα είναι ακόμη σε ισχύ τα μέτρα περιορισμού, ενώ εξετάζεται η ιδέα, υπό τη μορφή εισήγησης προς την Εκκλησία, ο εορτασμός του Πάσχα να γίνει σε νέα ημερομηνία, στα τέλη Μαΐου.

Άλλο ζήτημα που αναμένεται να συζητηθεί την Τετάρτη αφορά το ενδεχόμενο επαναπατρισμού φοιτητών από το εξωτερικό που δεν εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες, κατά τρόπο που δεν θα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της δημόσιας υγείας και δεν θα αντιστρέφει τις προσπάθειες για περιορισμό της διασποράς του ιού. Το ζήτημα αυτό χρήζει επεξεργασίας ως προς τον τρόπο που μπορεί να υλοποιηθεί, ενώ αναμένεται να συζητηθούν θέματα όπως η συχνότητα με την οποία θα γίνει ο επαναπατρισμός, οι πτήσεις αλλά και πρακτικά ζητήματα για την εφαρμογή του μέτρου της καραντίνας.