Το Υπουργείο εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει εκδώσει ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία δίνεται παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια που υλοποιούνται για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2020 μέχρι την 31η Ιουλίου 2020.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020.