Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, η Βουλή των Αντιπροσώπων, έχει ψηφίσει Νόμο που τροποποιεί τον Περί Εταιρειών Νόμο.

Με την τροποποίηση αυτή, η προθεσμία καταβολής από τις εγκεκριμένες εταιρείες του ετήσιου τέλους για το έτος 2020 παρατείνεται μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2020.

Επίσης, σύμφωνα με την τροποποίηση, ο Υπουργός έχει τη δυνατότητα περαιτέρω παράτασης της προθεσμίας σε περίπτωση συνέχισης της πανδημίας COVID-19.