Την παράταση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους και αυτοεργοδοτούμενους για το έτος 2019 και πληρωμής οφειλόμενου φόρου μέχρι και την 30ή Οκτωβρίου 2020, ανακοίνωσε το Τμήμα Φορολογίας.

Συγκεκριμένα, σε σημερινή ανακοίνωση το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος 2019 για μισθωτούς και συνταξιούχους (ΤΦ1) και αυτοεργοδοτούμενους των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις €70.000 (ΤΦ1 αυτοεργοδοτούμενου), καθώς και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου, παρατείνεται μέχρι και την 30ή Οκτωβρίου 2020 και ώρα 23:59 (ΚΔΠ 247/2020).

Σημειώνει ότι υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος (ΤΦ1) και (ΤΦ1αυτ.) για το έτος 2019, προκύπτει μόνο όταν το Μεικτό Ετήσιο Εισόδημα υπερβαίνει τις €19,500.

Τέλος, το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι οι Δηλώσεις θα είναι σύντομα διαθέσιμες για ηλεκτρονική υποβολή και οι χρήστες TAXISnet, θα λάβουν σχετική ειδοποίηση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (TAXISnet email address).