Την Μακροχρόνια Εθνική Στρατηγική για την Κυπριακή Ναυτιλία – “SEA Change 2030”, παρουσίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξήρε τη σημασία της ναυτιλίας για την Κύπρο γενικότερα αλλά και για την Κυπριακή οικονομία ειδικότερα και παρουσίασε το στρατηγικό όραμα που είναι  η Κύπρος να καταστεί ένας σημαντικός και ισχυρός πρωταγωνιστής στη διαμόρφωση ναυτιλιακής πολιτικής με θετική επιρροή στα παγκόσμια ναυτιλιακά δρώμενα, και ένα ελκυστικό ναυτιλιακό κέντρο που να στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην αριστεία. 

«Στόχος μας παραμένει η ενίσχυση του κυπριακού νηολογίου και η περαιτέρω ανάπτυξη του κυπριακού συμπλέγματος ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις αναδυόμενες προκλήσεις» τόνισε ο κ. Αναστασιάδης.  Κλείνοντας διαβεβαίωσε την αμέριστη στήριξη της Κυπριακής κυβέρνησης για συνεχή ενίσχυση και ενδυνάμωση της Κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας, ευχαριστώντας το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών για την διαχρονική συνεργασία, και έδωσε το λόγο στον Υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω, κ. Βασίλη Δημητριάδη.

«SEA Change 2030» 

Ο κ. Δημητριάδης παρουσίασε την Στρατηγική υπό την επωνυμία “SEA Change 2030”.  Η Στρατηγική επικεντρώνεται στους πυλώνες της Αειφορίας, της Εξωστρέφειας και της Προσαρμοστικότητας και περιλαμβάνει 35 στοχευμένες δράσεις με σχετικό χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού και υλοποίησης.

«Το “SEA Change 2030” θα αναπτυχθεί μέσα από την δημιουργία μιας συνεχούς, διαδραστικής και συστηματικής διαδικασίας, ενός νέου μοντέλου προσέγγισης και λειτουργίας του Υφυπουργείου που θα στηρίξει την υλοποίηση του οράματος» ανέφερε ο κ. Δημητριάδης. Ο κάθε στρατηγικός πυλώνας περιλαμβάνει αριθμό δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συνδράμουν σε μια θετική αλλαγή, ενισχύοντας την δυναμική και εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για την κυπριακή ναυτιλία.

Πρόκειται για μια θετική ατζέντα για την Κυπριακή Ναυτιλία που διαμορφώθηκε μέσα από πολύμηνη διαβούλευση με την παγκόσμια και εθνική ναυτιλιακή κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών και μέσα από εσωτερική ανάλυση και αξιολόγηση με όλα τα Στελέχη του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Η νέα αυτή φιλοσοφία αναμένεται να θέσει τις βάσεις για:

 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Κυπριακού Νηολογίου και του ναυτιλιακού μας προϊόντος.
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση των αυξανόμενων απαιτήσεων της σύγχρονης ναυτιλίας, ως επίσης των υφιστάμενων και μελλοντικών προκλήσεων που προκύπτουν από τις διεθνείς και περιφερειακές οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις.
 • Περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων με άλλα κράτη, καθώς και με τις ρυθμιστικές αρχές σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Συνεχή διαβούλευση και επικοινωνία με την ναυτιλιακή βιομηχανία μέσω της δημιουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας “Cyprus Open Maritime Exchange” (COME),
 • Περαιτέρω ενίσχυση των επιπέδων ασφάλειας στα υπό κυπριακής σημαίας πλοία με προώθηση προληπτικών δράσεων.
 • Διαμόρφωση ειδικού πλαισίου για δημιουργία Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.
 • Επανασχεδιασμό και ενίσχυση της στελέχωσης του δικτύου των Ναυτιλιακών Γραφείων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό.
 • Παροχή ευέλικτης, άμεσης, αποτελεσματικής, και ενιαίας πελατοκεντρικής εξυπηρέτησης 24/7, όχι μόνο μέσω της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του Υφυπουργείου, αλλά και με τη δημιουργία φιλικής προς τον χρήστη Ηλεκτρονικής Ναυτιλιακής Βιβλιοθήκης (e-Maritime Library) με την οποία θα παρέχεται ενημέρωση και εντοπισμός της ναυτιλιακής νομοθεσίας, καθώς και των εγκυκλίων, ανακοινώσεων και οδηγιών, ως επίσης δημιουργία “Ηλεκτρονικού Γραφείου Υποστήριξης” (e-Helpdesk) το οποίο θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επαφής με σκοπό να ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματα των ναυτιλιακών εταιρειών μέσω διαδικτυακής κινητής εφαρμογής.
 • Αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων με δημιουργία πλαισίου παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης για θέματα κυβερνοασφάλειας
 • Παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενθάρρυνση της έρευνας και της καινοτομίας στη ναυτιλία.
 • Διασφάλιση επαρκούς κατάρτισης και δεξιοτήτων για τους ναυτικούς με προώθηση ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής κατάρτισης και ηλεκτρονικής μάθησης αξιοποιώντας τη διαθέσιμη τεχνολογία.
 • Διαμόρφωση κουλτούρας για ναυτικά, ναυτιλιακά και γαλάζια επαγγέλματα με στοχευμένες δράσεις.
 • Προώθηση θαλάσσιας συνδεσιμότητας με άλλα κράτη καθώς και δημιουργία πλαισίου για πιο ασφαλή, πιο πράσινη και προσβάσιμη σε όλους ακτογραμμή.

Το πλήρες κείμενο της στρατηγικής είναι διαθέσιμο εδώ

Το μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδιαχείρισης στην Ευρώπη 

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε αρχικά ότι ως ως επιστέγασμα της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης της ναυτιλιακής διοίκησης, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στον διεθνή ανταγωνισμό και στις σχετικές προκλήσεις, προ τριετίας λήφθηκε η απόφαση δημιουργίας του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Όπως είπε, η απόφαση αυτή αποδίδει καρπούς, καθώς ο κυπριακός στόλος, ο οποίος βρίσκεται στην 11η θέση παγκόσμια και στην 3η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ξεπεράσει, για πρώτη φορά από την ένταξη μας στην ΕΕ, τα 25 εκατομμύρια σε ολική χωρητικότητα. Επίσης, είπε, η Κύπρος αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδιαχείρισης στην Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, ενώ καταγράφεται αυξητική τάση στην εγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών στην Κύπρο. 

Συγκεκριμένα, ανέφερε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, οι ναυτιλιακές εταιρείες που εντάσσονται στο Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί μέσα στην τελευταία δεκαετία. Από 97 εγγεγραμμένες εταιρείες το 2012, οι εταιρείες αυξήθηκαν σε 173 το 2017, αριθμώντας σήμερα, στα τρία χρόνια λειτουργίας του Υφυπουργείου, τις 275. Επιπρόσθετα, σημείωσε ο Πρόεδρος, αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός εταιρειών που προσφέρουν παρεμφερείς και υποστηρικτικές υπηρεσίες στη ναυτιλία, ενώ επιδεικνύεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για έλευση νέων εταιρειών.  

Απασχόληση στον ευρύτερο ναυτιλιακό τομέα

Όσον αφορά την απασχόληση στον ευρύτερο ναυτιλιακό τομέα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην Κύπρο απασχολούνται σήμερα στην ξηρά πέραν των εννέα χιλιάδων ατόμων, ενώ οι ναυτικοί που εργοδοτούνται στα υπό κυπριακής σημαίας πλοία ανέρχονται στις 55 χιλιάδες. Ταυτόχρονα, συνέχισε, η προσέλκυση νέων εργαζομένων στα ναυτιλιακά και ναυτικά επαγγέλματα παρουσιάζει σημαντικότατη αύξηση τα τελευταία χρόνια. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επεσήμανε πως οι Κύπριοι σπουδαστές στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Κύπρου και Ελλάδας διπλασιάστηκαν την τελευταία οκταετία, από 128 το 2012 στους 269 κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο, με την Κυβέρνηση να στηρίζει τις ναυτικές σπουδές με υποτροφίες και χορηγίες εκπαίδευσης ύψους 300 χιλιάδων ευρώ ετησίως.

Τα πιο πάνω, όπως είπε, καταδεικνύουν την ψήφο εμπιστοσύνης στις πολιτικές που ακολουθούμε για διατήρηση και ενίσχυση των οικονομικών μας κινήτρων, καθώς και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όσους εμπλέκονται στη ναυτιλιακή βιομηχανία, ιδιαίτερα στις πλοιοκτήτριες και πλοιοδιαχειρίστριες εταιρείες που επιλέγουν την Κύπρο ως βάση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

SEA Change 2030

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε η κυπριακή ναυτιλία να καταστεί ακόμη πιο ευέλικτη, ανταγωνιστική και σύγχρονη, ούτως ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις αναφυόμενες προκλήσεις, αλλά και να εκμεταλλεύεται τις όποιες ευκαιρίες παρουσιάζονται για ενίσχυση της παρουσίας της στη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή.

Σημείωσε πως αυτές είναι οι επιδιώξεις του στρατηγικού οράματος του “SEA Change 2030”, το οποίο εδράζεται στους πυλώνες της Αειφορίας, της Εξωστρέφειας και της Προσαρμοστικότητας, με συνολικά 35 στοχευμένες δράσεις.

Οι πλείστες δράσεις, συνέχισε, ευθυγραμμίζονται με το νέο μοντέλο ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, ιδιαίτερα τις στοχεύσεις που αφορούν τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό και αναμένεται να εμβολιάσουν την υπό διαμόρφωση Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για τη Βιώσιμη ανάπτυξη της Κύπρου “Όραμα 2035”.

Επίσης, είπε πως η όλη στρατηγική έχει καταρτιστεί ύστερα από διαβουλεύσεις του Υφυπουργείου Ναυτιλίας με τη διεθνή και εγχώρια ναυτιλιακή βιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει αυτό που οι σύγχρονες ανάγκες της ναυτιλίας υπαγορεύουν και επιτάσσουν. Σημείωσε, πως η εν λόγω στρατηγική δεν θα είναι στατική, αλλά μέσω συστηματικής διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα αναθεωρείται και θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται.