Σημαντικό αυτή την στιγμή είναι να γίνει επιτυχώς η απορρόφηση της «καλής» Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) από την Ελληνική Τράπεζα και να γίνει επιτυχώς η πλήρης και αποτελεσματική ενσωμάτωση στα συστήματα της Ελληνικής Τράπεζας, τονίζει ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «αυτός πρέπει να είναι ο στόχος όλων για την επόμενη διετία».

Ταυτόχρονα, αναφέρει ότι αν η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας συνεχίσει τα επόμενα χρόνια και καταστεί βιώσιμη θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και στην απομείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδο δανειοληπτών και κοινωνίας.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος είπε ότι «η πλήρης και αποτελεσματική ενσωμάτωση στα συστήματα της Ελληνικής Τράπεζας μπορεί να πάρει ένα με δύο χρόνια και πρέπει όλοι να εστιάσουν την προσοχή τους σε αυτό το θέμα», σημειώνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη «θα διασφαλίσει τα συμφέροντα των καταθετών, των μετόχων και των οφειλετών στην Ελληνική Τράπεζα και στον ‘καλό’ Συνεργατισμό».

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι δεν είναι εύκολη διαδικασία αλλά είναι πολύ επωφελής για το τραπεζικό σύστημα και για τους καταθέτες τόσο του Συνεργατισμού όσο και της Ελληνικής Τράπεζας.

Αυτό αποτελεί, σύμφωνα με τον Επίτροπο, πολύ σημαντικό βήμα προς την πλήρη σταθεροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος στην Κύπρο.

Κατάλοιπο ΣΚΤ

Επιπλέον, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος είπε ότι «το κατάλοιπο της ΣΚΤ που θα παραμείνει στον Φορέα Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, μετά την απορρόφηση του ‘καλού’ Συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα έχει μεγάλη αξία και μπορεί, αν το διαχειριστούμε σωστά, να δώσει σημαντική προστιθέμενη αξία στο κράτος στο οποίο ανήκει και να βοηθήσει τους δανειολήπτες, νοουμένου ότι γίνει σωστή διαχείριση και μακριά από οποιεσδήποτε πολιτικές σκοπιμότητες».

«Είναι δυνατό με την κατάλληλη πολιτική και τους κατάλληλους σχεδιασμούς να επωφεληθούν οι οφειλέτες άνευ βλάβης των συμφερόντων των φορολογουμένων, εξαιτίας της μεγάλης προστιθέμενης αξίας που θα επιφέρει στο κράτος», υπογράμμισε.

Επίσης, ο κ. Ιωάννου είπε στο ΚΥΠΕ ότι «η ανάπτυξη της οικονομίας, αν συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς που έχουμε σήμερα ακόμη δύο ή τρία χρόνια και μετά καταστεί ο ρυθμός ανάπτυξης βιώσιμος, με 2% πραγματική ανάπτυξη ετησίως, θα βοηθήσει πάρα πολύ στο θέμα της εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος και στο θέμα της αντιμετώπισης του προβλήματος των δανειοληπτών σε επίπεδο δανειοληπτών και κοινωνίας και όχι σε επίπεδο τραπεζών».

Το πρόβλημα σε επίπεδο τραπεζών, όπως εξήγησε, μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα αν οι τράπεζες προβούν σε σωστές ενέργειες που θα οδηγήσουν σε απομάκρυνση των ΜΕΔ από τους ισολογισμούς τους.

«Τα ΜΕΔ θα παραμείνουν στην κοινωνία αλλά με τους παράγοντες που ανέφερα προηγουμένως και την σωστή διαχείριση από διάφορους φορείς θα βοηθήσουν πάρα πολύ και στην απομείωση τους σε επίπεδο δανειοληπτών και κοινωνίας», συμπλήρωσε.

Για να γίνουν αυτά, σύμφωνα με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, «χρειάζονται συντονισμένες και σχεδιασμένες ενέργειες και αποφυγή πολιτικοποιήσεως και κομματικοποιήσεως των διαφόρων καταστάσεων».