Το εποχικά διορθωμένο ισοζυγίου πληρωμών της ΕΕ28 σημείωσε πλεόνασμα ύψους €40,9 δισ. (1,0% του ΑΕΠ) το δεύτερο τρίμηνο του 2019, από πλεόνασμα €47,4 δισ. (1,2% του ΑΕΠ) το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019 και από πλεόνασμα €67,6 δισ. (1,7% του ΑΕΠ) το δεύτερο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019, με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το πλεόνασμα του λογαριασμού αγαθών αυξήθηκε (€+ 32,4 δισ. έναντι + €16,6 δισ.), ενώ τα πλεονάσματα του λογαριασμού υπηρεσιών (€+ 25,7 δισ. έναντι €+ 47,3 δισ.) και ο λογαριασμός πρωτογενούς εισοδήματος (€+ 3,5 δισ. έναντι €+ 5,4 δισ.) υποχώρησαν. Το έλλειμμα του λογαριασμού δευτερογενούς εισοδήματος μειώθηκε (- € 20,7 δισ. έναντι € 21,8 δισ). Το έλλειμμα του λογαριασμού κεφαλαίου αυξήθηκε από €- 19,1 δισ. έναντι – 9,2 δισ.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2019, με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, η ΕΕ28 σημείωσε εξωτερικά πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών με ΗΠΑ (€+ 40,5 δισ.), Ελβετία (€+ 21,5 δισ.), Χονγκ Κονγκ, Καναδά (από € 8,3 δισ), Βραζιλία (€+ 8,1 δισ. Ευρώ) και Ινδία (€+ 0,2 δισ). Ελλείμματα καταγράφηκαν με τα υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα (€- 33,0 δισ. ), την Κίνα (€- 20,1 δισ. ), τη Ρωσία (€- 5,8 δισ.) και την Ιαπωνία (€- 2,4 δισ).

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα στοιχεία ενεργητικού άμεσης επένδυσης της ΕΕ28 μειώθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 κατά €56,7 δισεκατομμύρια, ενώ οι υποχρεώσεις για άμεσες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά €113,2 δισ. Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ28 ήταν καθαρός αποδέκτης άμεσων επενδύσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 κατά € 169,9 δισ. Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου σημείωσαν καθαρή εισροή ύψους €20,6 δισ, ενώ για άλλες επενδύσεις σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους €190,2 δισ.

Όσον αφορά την Κύπρο, το υπόλοιπο του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του ισοζυγίου υπηρεσιών διαμορφώθηκε σε € -0,2 δισ. το δεύτερο τρίμηνο του 2019, από € -0,6 δισ. το πρώτο τρίμηνο και από € -0,1 δισ. το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Το ισοζύγιο των υπηρεσιών ανήλθε σε €1,4 δισ. από €0,5 δισ. το πρώτο τρίμηνο στο ίδιο επίπεδο με το δεύτερο τρίμηνο του 2018 (€1,4 δισεκατομμύρια).

Την ίδια ώρα, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ ανέβηκε στο 13,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2019, έναντι 13,0% το πρώτο τρίμηνο του 2019. Το ίδιο ποσοστό στη ζώνη του ευρώ ήταν 9,0% το β τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με 9,2% το προηγούμενο τρίμηνο.