Τo Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι μέχρι την 31η Αυγούστου 2019 γίνονται αποδεκτές πληρωμές ηλεκτρονικά για τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει από την αυτοφορολογία μισθωτού ή συνταξιούχου για το φορολογικό έτος 2018, η 1η δόση προσωρινής φορολογίας για το 2019 εταιρειών, αυτοεργοδοτουμένων, και άλλων προσώπων, καθώς και η 1η δόση προσωρινής φορολογίας ΓεΣΥ αυτοτελώς εργαζόμενου για το 2019.

Πληρωμές μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας JCCsmart και δεν φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις, σημειώνεται σε ανακοίνωση του Τμήματος.

Διευκρινίζεται ότι «πληρωμές μετά την πιο πάνω ημερομηνία πραγματοποιούνται μόνο στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία είσπραξης φόρων και φέρουν τους προβλεπόμενους τόκους και επιβαρύνσεις».