Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη υπενθυμίζει ότι το ετήσιο τέλος εταιρειών για το 2020 θα παραμείνει στα €350, πληρωτέο μέχρι τις 31/12/2020 χωρίς την επιβολή επιπρόσθετων επιβαρύνσεων.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν καταβληθεί μέχρι τις 31/12/2020, από την 01/01/2021 θα ανέλθει στα €490 μαζί με την επιβάρυνση.