Συνολικό ποσό €5.766.800 άντλησε σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της έκδοσης εξαετών ομολόγων για φυσικά πρόσωπα, 10ης Σειράς (Οκτώβριος 2017), λήξης 2023, ξεπερνώντας το στόχο που τέθηκε αρχικά για άντληση €5.000.000.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ), στις 20 Σεπτεμβρίου 2017, τερματίστηκε η λήψη αιτήσεων, οι οποίες ανήλθαν στις 89 για συνολικό ποσό €5.766.800.

Όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν έγιναν αποδεκτές και αφορούσαν αιτήσεις ντόπιων επενδυτών.

Οι αξίες των αιτήσεων κυμαίνονταν από €3.000 μέχρι €350.000.

Τέλος, το ΓΔΔΧ, οι εκδόσεις εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα θα συνεχιστούν με την 11η Σειρά 2017 Λήξης 2023, με ανώτατο όριο συνολικής έκδοσης μέχρι €5.000.000, η οποία θα εκδοθεί την 1η Νοεμβρίου 2017 με περίοδο κατάθεσης των αιτήσεων από την 2η μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2017.