Τo πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε στη ζώνη του ευρώ και αυξήθηκε στην ΕΕ των 27 και η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση μειώθηκε επίσης στη ζώνη του ευρώ και αυξήθηκε στην ΕΕ των 27, σύμφωνα με τα προσαρμοσμένα τριμηνιαία στοιχεία τα οποία δημοσιεύθηκαν από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Ένωση Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Συγκεκριμένα, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, πριν από την έναρξη ευρείας εφαρμογής των μέτρων περιορισμού του COVID-19 από τα κράτη μέλη, στη ζώνη του ευρώ, σε πραγματικούς όρους, το κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 0,1%, μετά από αύξηση 0,5% το προηγούμενο τρίμηνο . Η οικιακή πραγματική κατανάλωση κατά κεφαλή μειώθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2019 κατά 0,1%, μετά από αύξηση 0,5% το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Στην ΕΕ των 27, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών και η κατά κεφαλήν πραγματική κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 0,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2019, όπως και το προηγούμενο τρίμηνο.