Το πράσινο φως για 34 θέσεις προαγωγής στο Τμήμα Δασών και την επαναπρόσληψη προσωπικού στον κυπριακό οργανισμό αγροτικών πληρωμών (ΚΟΑΠ), έδωσε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Το αίτημα αποπαγοποίησης θέσεων του Τμήματος Δασών εξετάστηκε σήμερα εκτάκτως από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η οποία στην επόμενη της συνεδρίαση αναμένεται να εξετάσει παρόμοια αιτήματα για δεκάδες θέσεις του Υπουργείου Γεωργίας, οι οποίες προέρχονται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, το Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Μετεωρολογίας και το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις 34 θέσεις που αποπαγοποιήθηκαν σήμερα για το Τμήμα Δασών, ο συνολικός αριθμός των θέσεων για όλο τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, που αποπαγοποιήθηκαν από την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου, ανέρχεται στις 364.

Οι θέσεις προαγωγής που αποπαγοποιήθηκαν είναι επιστημονικής δομής, οι οποίες αφορούν συντηρητές δασών και μη επιστημονικής δομής που αφορούν δασικούς λειτουργούς.

Το Τμήμα Δασών αναφέρει σε σχετικό σημείωμα, ότι με την αποπαγοποίηση των εν λόγω θέσεων που σήμερα είναι κενές, παραμένουν κενές άλλες 20 θέσεις προαγωγής και 45 θέσεις πρώτου διορισμού. Το ποσοστό των κενών θέσεων της επιστημονικής δομής ανέρχεται στο 43%, της μη επιστημονικής δομής στο 20% και του Τμήματος Δασών στο 22%, σημειώνεται, ενώ, προστίθεται ότι έχει αυξηθεί ο όγκος και οι απαιτήσεις της εργασίας.

Η Επιτροπή ενέκρινε παράλληλα την επαναπρόσληψη 97 εκτάκτων υπαλλήλων στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών για περίοδο ενός έτους.

Το ετήσιο κόστος της απασχόλησής τους υπολογίζεται στα €2,6 εκ.

Η Επιτροπή επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις σε σχέση με άλλα αιτήματα αποπαγοποίησης θέσεων που τέθηκαν σήμερα ενώπιον της, εκ μέρους του δήμου Λάρνακας (13 θέσεις), της δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας (152 θέσεις) και του Υπουργείου Παιδείας (50 θέσεις).