Στην προαγορά 60.000 μετρικών τόνων (ΜΤ) μαζούτ, προχώρησε η ΑΗΚ, στην προσπάθεια να αξιοποιηθούν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των καταναλωτών, οι χαμηλές τιμές καυσίμων που καταγράφονται την περίοδο αυτή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΗΚ, η ποσότητα αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, από τους σταθμούς της Αρχής, στο άμεσο μέλλον.

Σημειώνεται ότι η προαγορά, έγινε μέσω Σύμβασης Ανταλλαγής που είναι είδος προθεσμιακού συμβολαίου. Έρχεται σε συνέχεια ενδελεχούς αξιολόγησης των δεδομένων της διεθνούς αγοράς καυσίμων και εφαρμογής όλων των σύννομων διαδικασιών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη σχετική γνωμοδότηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, προστίθεται.

Η ΑΗΚ μελετά διαρκώς το τοπίο στην αγορά καυσίμων και είναι έτοιμη να προχωρήσει και σε νέες κινήσεις στην κατεύθυνση προαγοράς, πάντα σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τις αρμόδιες θεσμικές αρχές του κράτους και με προσήλωση στη διασφάλιση του μεγαλύτερου δυνατού οφέλους για τους καταναλωτές, καταλήγει η ανακοίνωση.