Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει ότι προκηρύσσει διαγωνισμό για σχεδιασμό του λογότυπου και σλόγκαν της τουριστικής Κύπρου.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού και οι σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων 

Η προκήρυξη και τα έγγραφα  μπορούν επίσης να ληφθούν ηλεκτρονικά, χωρίς χρέωση, εδώ.

Ο διαγωνισμός, αναφέρεται στην ανακοίνωση, διεξάγεται σύμφωνα με των περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (Ν.73(Ι)/2016) και τους σχετικούς Κανονισμούς (ΚΔΠ 201/2007 και ΚΔΠ 138/2016).