Το ερευνητικό κέντρο CARDET, σε συνεργασία με το Institute of Development CY, διοργανώνουν στις 1 και 8 Σεπτεμβρίου ένα καινοτόμο διαδικτυακό σεμινάριο για την προώθηση της διαγενεακής μάθησης στο χώρο εργασίας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα οφέλη που προκύπτουν από την ανταλλαγή γνώσεων και ικανοτήτων μεταξύ νεαρών και μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων, να λάβουν πρακτικές εισηγήσεις για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι γνώσεις και δεξιότητες όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτου ηλικίας και να κατανοήσουν τη σημασία της δια βίου μάθησης και της αλληλοδιδασκαλίας μεταξύ συναδέλφων.

Το σεμινάριο διοργανώνεται με τη στήριξη του ΚυΣυΔΑΔ και είναι πλήρως επιχορηγημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα πλαίσια του έργου ‘LearnGen: Intergenerational Mentoring and Learning in the Workplace’ για την προώθηση της διαγενεακής μάθησης εντός των επιχειρήσεων. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus+, υλοποιείται σε 6 ευρωπαϊκές χώρες και συντονίζει το Eμπορικό Bιομηχανικό Eπιμελητήριο Βουλγαρίας-Ρουμανίας – BRCCI, έχει ως στόχο την προώθηση μιας αμφίδρομης σχέσης αμοιβαίας μάθησης μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων εργαζομένων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ομάδα του έργου θα αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της διαγενεακής μάθησης, την αντιμετώπιση ελλείψεων σε δεξιότητες και την καταπολέμηση ηλικιακών διακρίσεων στο χώρο εργασίας. Πρόθεση του έργου είναι – μέσω του εκπαιδευτικού υλικού που θα διαμορφωθεί- οι οργανισμοί, εργοδότες και εργαζόμενοι να αποκτήσουν τη δυνατότητα να εντάξουν την αμφίδρομη μάθηση (mutual learning) μέσω της καθοδήγησης (mentoring) και της αντίστροφης καθοδήγησης (reverse mentoring) στα προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους.  Απώτερος σκοπός του έργου αυτού είναι η προώθηση πολιτικής συμπερίληψης όλων των υπαλλήλων σε ευκαιρίες μάθησης και εκπαίδευσης στην εργασία, ασχέτως ηλικίας.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε δύο μέρη (1 & 8 Σεπτεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 13:00 μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Για δηλώσεις συμμετοχής: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclOou5DQUBrCqHxrevd7U_N4KShteHVN3Y1RcCMg1il8mXxQ/viewform?fbclid=IwAR2isYf7AQPRdF6VXvob-xWT_kH-UNtkqs6lRJEdQ39lWsLOAerikhYQpMA

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του έργου εδώ ή στη σελίδα του CARDET στο Facebook

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του προγράμματος, Κική Καλλή στο kiki.kallis@cardet.org

To CARDET είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος εκπαιδευτικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Κέντρο κατά τα τελευταία 17 χρόνια έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει σημαντικές δράσεις και προγράμματα στους τομείς της εκπαίδευσης και έρευνας, αναπτύσσοντας παράλληλα συνεργασίες με κορυφαίους οργανισμούς και ιδρύματα σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία.