Το RISE είναι το μοναδικό κέντρο αριστείας στην Κύπρο που επικεντρώνεται στα Διαδραστικά Μέσα, τα Έξυπνα Συστήματα και τις Αναδυόμενες Τεχνολογίες. Αποτελεί μια κοινοπραξία μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας (συντονιστής), του Ινστιτούτου Πληροφορικής Max Planck, του Πανεπιστημίου University College London – UCL, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το πρόγραμμα “RISE Doctoral Training Program – DTP”

Το RISE, στην προσπάθεια του να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ της πανεπιστημιακής έρευνας και της βιομηχανίας, αναπτύσσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης διδακτορικών ερευνητών. Το πρόγραμμα προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή επιχειρήσεων οι οποίες θα εργοδοτήσουν/φιλοξενήσουν έναν ή και περισσότερους υψηλά καταρτισμένους ερευνητές για διάστημα 2 έως 6 μηνών.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόνο να προσελκύσει 30 κορυφαίους νέους ερευνητές (Early Stage Researchers) στον τομέα των διαδραστικών μέσων και έξυπνων συστημάτων. Στα πλαίσια του προγράμματος, το RISE αναζητά συνεργάτες, επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα με τεχνογνωσία και δραστηριοποίηση στους τομείς διαδραστικών μέσων και έξυπνων συστημάτων, όπως για παράδειγμα εφαρμογές λογισμικού, εκπαιδευτικά παιχνίδια, προσομοιωτές, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT).

Υποχρεώσεις των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

  • Παροχή χώρου εργασίας για τη διάρκεια της πρόσληψης/απόσπασης
  • Παροχή πρόσβασης στον εξοπλισμό της επιχείρησης
  • Παροχή γνώσεων και κατάρτιση σε δεξιότητες που σχετίζονται με τη βιομηχανία
  • Εκπαίδευση στους τομείς εξειδίκευσης της επιχείρησης

Οφέλη συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

  • Ένας ερευνητής με πλήρες ωράριο θα διατεθεί για εργασία στους χώρους λειτουργίας της επιχείρησης για χρονική διάρκεια από 2 έως 6 μήνες
  • Θα αναπτυχθεί δίκτυο συνεργασιών μεταξύ της επιχείρησης, του RISE και των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων
  • Δημιουργία μακροπρόθεσμων συνεργασιών σε ερευνητικές δραστηριότητες που συνδέονται με τις ανάγκες της βιομηχανίας
  • Διευκόλυνση της σύνδεσης μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας

Οικονομική Κάλυψη

  • Κάθε ερευνητής θα χρηματοδοτείται από την ΕΕ και το RISE DTP με ποσό τουλάχιστον € 2.709 το μήνα
  • Κάθε εταίρος συνίσταται να συνεισφέρει οικονομικά για τη σύμβαση εργασίας του ερευνητή

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

RISE Innovation Department – τηλ.: 22747554
Κώστας Γενεθλής – c.yenethlis@rise.org.cy
Γιώργος Δημητρίου – g.dimitriou@rise.org.cy