Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων, που αφορούν την περίοδο από 13 Απριλίου 2020 μέχρι 12 Μαΐου 2020, λήγει την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020.