Τον Ιούλιο του 2017, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017, ο εποχιακά προσαρμοσμένος όγκος λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά 0,2% στην ΕΕ28, σύμφωνα με εκτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eurostat. Τον Ιούνιο, ο όγκος λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,5% στην ΕΕ28. Τον Ιούλιο του 2017, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016, ο προσαρμοσμένος ημερολογιακός δείκτης αυξήθηκε κατά 2,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,7% στην ΕΕ28.

Στην Κύπρο το λιανικό εμπόριο αυξήθηκε τον Ιούνιο του 2017 κατά 1,2% σε μηνιαία βάση και κατά 6,6% σε ετήσια βάση.

Σε μηνιαία σύγκριση ανά τομέα λιανικής και ανά κράτος μέλος, η μείωση κατά 0,3% του όγκου του λιανικού εμπορίου στη ζώνη του ευρώ τον Ιούλιο του 2017, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017, οφείλεται σε πτώση 0,9% για τα καύσιμα αυτοκινήτων και 0,5% την κατηγορία “τρόφιμα, ποτά και καπνός”, ενώ τα μη εδώδιμα προϊόντα αυξήθηκαν κατά 0,1%.

Στην ΕΕ28, η μείωση του όγκου του λιανικού εμπορίου κατά 0,2% οφείλεται σε μειώσεις 0,6% για τα καύσιμα αυτοκινήτων και 0,2% στην κατηγορία “τρόφιμα, ποτά και καπνός”, ενώ τα μη εδώδιμα προϊόντα παρέμειναν σταθερά. Οι μεγαλύτερες μειώσεις του συνολικού όγκου λιανικού εμπορίου σημειώθηκαν στη Γερμανία (-1,2%), την Κροατία (-1,1%), την Εσθονία και την Αυστρία (και οι δύο -1,0%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Σλοβενία ​​(+ 1,4% Τη Ρουμανία και τη Σουηδία (+ 1,2%).

Σε ετήσια βάση, η αύξηση του όγκου του λιανικού εμπορίου στη ζώνη του ευρώ κατά 2,6% τον Ιούλιο του 2017, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016, οφείλεται σε αύξηση 3,9% για τα μη εδώδιμα προϊόντα, 1,5% για τα τρόφιμα, καπνό ποτά και 0,8% για τα καύσιμα αυτοκινήτων. Στην ΕΕ28, η αύξηση του όγκου λιανικού εμπορίου κατά 2,7% οφείλεται σε αύξηση 4,0% για τα μη εδώδιμα προϊόντα, 1,4% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό και 1,2% για τα καύσιμα αυτοκινήτων. (+ 10,0%), Ρουμανία (8,8%) και Πολωνία (+ 7,9%), ενώ παρατηρήθηκε μείωση στο Βέλγιο (-1,0%).