Τα αποτελέσματα της 16ης έκδοσης του Δείκτη Τιμών Ακινήτων του RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Κύπρου, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών Κύπρου (ΣΕΕΟKΚ) και το Σύνδεσμο Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου (ΣΕΕΑΚ), δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο δείκτης παρακολουθεί τις τιμές και τα ενοίκια των ακινήτων σε όλες τις επαρχίες και βασίζεται σε μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Reading, του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013, ο Δείκτης Τιμών Ακινήτων καταγράφει σημαντικές μειώσεις παγκυπρια σε όλες τις μεγάλες αστικές περιοχές, με τις τιμές πώλησης και ενοικίων να εμφανίζουν πτώση. Η Λευκωσία και η Λεμεσός βρέθηκαν στη δυσμενέστερη θέση, καθώς ήταν οι λιγότερο επηρεαζόμενες περιοχή μέχρι και το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Παγκύπρια, οι τιμές για κατοικίες, τόσο για σπίτια, όσο και για διαμερίσματα, παρουσίασαν τριμηνιαία πτώση της τάξης του 1.0% και 2.7% αντίστοιχα, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στη Λεμεσό (3.0% για τα σπίτια) και στη Λάρνακα (5.2% για τα διαμερίσματα). Παγκύπρια, οι τιμές των καταστημάτων μειώθηκαν κατά μέσο όρο 2.9%, των γραφείων κατά 3.6% και των αποθηκών κατά 4.3%. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2012, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 14.6%, των σπιτιών κατά 11.1%, των καταστημάτων κατά 20.2%, των γραφείων 13.2% και των αποθηκών κατά 16.2%.

Η μέση τιμή ενοικίασης σε ολόκληρη την Κύπρο παρουσίασε τριμηνιαία πτώση 5.2% στα διαμερίσματα, 5.4% στα σπίτια, στα καταστήματα 12.0%, στις αποθήκες 7.1% και στα γραφεία 8.8%. Συγκρίνοντας τα ενοίκια με εκείνα του τρίτου τριμήνου του 2012, οι τιμές ενοικίασης υποχώρησαν κατά 4.1% για τα διαμερίσματα, 4.9% για σπίτια, 9.1% για καταστήματα, 4.5% για γραφεία και 3.1% για αποθήκες. Όλες οι κατηγορίες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές εξακολουθούν να επηρεάζονται, με αυτές που κατέγραψαν πρώτες τη μεγαλύτερη πτώση στον τομέα των ακινήτων, τώρα να έχουν το χαμηλότερο ρυθμό μείωσης. Μόνο τα ακίνητα της περιοχής Αμμοχώστου κατέγραψαν μια οριακή αύξηση τόσο σε ότι αφορά αγορά, όσο και στα ενοίκια, καθώς η συγκεκριμένη επαρχία φαίνεται να σταθεροποιείται σε χαμηλά επίπεδα.

Σε ότι αφορά την απόδοση των επενδύσεων, στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2013, οι αποδόσεις βρίσκονται στο 3.8% για διαμερίσματα, 1,9% για σπίτια, 5.3% για καταστήματα, 4.5% για αποθήκες και 4.3% για γραφεία. Η παράλληλη μείωση των τιμών αλλά και των ενοικίων, έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός σκηνικού σχετικής σταθερότητας και μειωμένων αποδόσεων (σε σύγκριση με το εξωτερικό). Αυτό υποδεικνύει πως υπάρχει ακόμη περιθώριο για περαιτέρω διακυμάνσεις στις τιμές.

Βρείτε αναλυτικά τα στοιχεία και τους πίνακες εδώ.

Σύμφωνα με τον Παύλο Λοΐζου, MRICS, «Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013, η κυπριακή οικονομία αντιμετώπισε τις συνέπειες από τις αποφάσεις του Eurogroup στις 15 και 27 Μαρτίου για το «bail-in» των καταθετών των δύο μεγάλων τραπεζών, το κλείσιμο της Λαϊκής Τράπεζας και την επιβολή σημαντικών περιορισμών των κεφαλαίων. Οι συνέπειες αυτών των αποφάσεων εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου, όπου δεν επιτρεπόταν τραπεζική χρηματοδότηση και οι καταθέσεις ήταν μπλοκαρισμένες στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και την αναταραχή στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, υπήρχε έλλειψη συναλλαγών κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Οι εγχώριοι αγοραστές, ιδιαίτερα, ήταν πιο οξυδερκείς, καθώς η αύξηση της ανεργίας και οι χειρότερες προοπτικές της τοπικής οικονομίας οδήγησαν σε απότομη μείωση του ενδιαφέροντος. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι ήταν ανέφικτο να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές χρηματοδοτήσεις ή στις καταθέσεις τους.»

Από την πλευρά του ο κ. Χαράλαμπος Πετρίδης, MRICS, Πρόεδρος του ΣΕΕΑΚ, δήλωσε «Ο τομέας της κυπριακής κτηματαγοράς διανύει μία περίοδο ουσιαστικής ύφεσης και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην εμπορευσιμότητα των ακινήτων, η οποία βρίσκεται σε πτωτική πορεία από το 2009 στις πωλήσεις. Μεγάλη προσφορά φαίνεται να υπάρχει κυρίως σε συγκεκριμένα κτηριακά συγκροτήματα μαζικής παραγωγής (mass-production), σε μη ανταγωνιστικές περιοχές, τα οποία χαρακτηρίζονται ως μέτριου–χαμηλού επιπέδου (ποιοτικώς), χωρίς ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα ή σχεδιασμό και εκεί είναι που παρατηρούνται οι μεγαλύτερες μειώσεις. Σε συγκροτήματα υψηλού επιπέδου, σε καλές περιοχές δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Προβλέψεις για τις αξίες των ακινήτων είναι μάλλον δύσκολο να γίνουν, με βάση την υφιστάμενη αβεβαιότητα που επικρατεί στην παγκόσμια και τοπική οικονομική αγορά, αν και οι καθοδικές πιέσεις αναμένεται να συνεχισθούν με χαμηλότερα ποσοστά μείωσης κατά το 2014 (εν συγκρίσει με το 2013). Επιπλέον, αρκετές ευκαιρίες αναμένεται ότι θα υπάρξουν κατά τα επόμενα 1-2 χρόνια όπου δεν αναμένεται ανάκαμψη.»

Η μεθοδολογία και τα πορίσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του RICS http://www.rics.org/uk/knowledge/market-analysis/europe-market-insights