Ο πληθωρισμός στην Κύπρο για τον Αύγουστο του 2017 αυξήθηκε στο 0,5% από -0,1% τον Ιούλιο του 2017, σύμφωνα με την Eurostat, τη Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ. Εν τω μεταξύ, ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ ήταν 1,5% τον Αύγουστο του 2017, από 1,3% τον Ιούλιο του 2017. Τον Αύγουστο του 2016 το ποσοστό ήταν 0,2%. Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 1,7% τον Αύγουστο του 2017, από 1,5% τον Ιούλιο του 2017. Ένα χρόνο νωρίτερα το ποσοστό ήταν 0,3%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (0,4%), την Κύπρο (0,5%), την Ελλάδα και τη Ρουμανία (και οι δύο με 0,6%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Λιθουανία (4,6%), στην Εσθονία (4,2%) και στη Λετονία (3,2%). Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2017, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε σε είκοσι κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε πέντε και μειώθηκε σε τρία. Οι μεγαλύτερες ανοδικές επιδράσεις στον ετήσιο πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ προήλθαν από τα καύσιμα για τις μεταφορές (+0,16 ποσοστιαίες μονάδες), τις υπηρεσίες διαμονής (+0,10) και τις αεροπορικές μεταφορές (+0,06), ενώ οι τηλεπικοινωνίες (-0,12), τα λαχανικά (-0,05) και η κοινωνική προστασία (-0,04) είχαν τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση.