Το Τμήμα Εργασίας (ΤΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους ότι από την 1η Αυγούστου, 2018, τα Συμβόλαια Απασχόλησης Αλλοδαπών που θα παραλαμβάνονται από τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας για σκοπούς ελέγχου και σφραγίσματος, θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα του Τμήματος Εργασίας.

Βρείτε εδώ τη σχετική επιστολή του ΤΕ.