Σημαντική αύξηση της τάξης του 15,6% σημείωσε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Ο Δείκτης έφτασε το β΄ τρίμηνο του 2021 στις 88,2 μονάδες (βάση 2015=100).

Κατά οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, αυξήσεις, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, κατέγραψαν οι αεροπορικές μεταφορές κατά 327,1%, οι χερσαίες μεταφορές κατά 46,4%, οι πλωτές μεταφορές κατά 30,3% και η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες κατά 10,1%.

Μείωση κατά 2,5% κατέγραψαν οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες.

Ωστόσο, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση σημείωσε μείωση της τάξης του 8,2%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.