Στα €288,3 ανήλθαν οι ταμειακές εισροές της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας κατά τους πρώτους δέκα μήνες λειτουργίας του κρατικού φορέα, με το καθαρό ταμειακό υπόλοιπο να ανέρχεται στα €171 εκατομμύρια στο τέλος Ιουνίου.

Το δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι ταμειακές εισροές παρουσίασαν σημαντική αύξηση της τάξης του 37%, σε τριμηνιαία βάση (σε σύγκριση με το α` τρίμηνο 2019), η οποία αποδίδεται στο ότι β’ τρίμηνο αποτελεί την πρώτη περίοδο πλήρους λειτουργίας μετά την εξασφάλιση άδειας εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων από τη θυγατρική της ΚΕΔΙΠΕΣ, την Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ), που είναι η διάδοχος οντότητα της ΣΚΤ.

Σε δηλώσεις του κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ, Λάμπρος Παπαδόπουλος τόνισε πως στόχος της εταιρείας είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται υπό διαχείριση προς όφελος του φορολογούμενου πολίτη.

Ο κ. Παπαδόπουλος σκιαγράφησε τις επιδιώξεις του νέου ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ λέγοντας πως στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται, η τήρηση των δεσμεύσεων έναντι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Κομισιόν, η επαναξιολόγηση και βελτίωση του στρατηγικού πλάνου για τις αναδιαρθρώσεις και η ανάκτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η στρατηγική για τη διαχείριση των ακινήτων, αλλά και το λειτουργικό πλαίσιο διακυβέρνησης της ΚΕΔΙΠΕΣ.

«Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με την πρόοδο που σημειώθηκε το β’ τρίμηνο», είπε, επισημαίνοντας πως οι ταμειακές ροές ήταν αυξημένες κατά 37%.

«Οι στόχοι μας ως ΔΣ είναι να συνεχίσουμε τη βελτίωση να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε εποχικότητα στη διαχείριση των ΜΕΔ», πρόσθεσε.

Οι ταμειακές εισροές μέχρι το τέλος Ιουνίου ανήλθαν σε €288,3 εκατομμύρια, με τις εισπράξεις το β’ τρίμηνο να ανέρχονται σε €108,1 εκατ, έναντι €79 το πρώτον τρίμηνο του έτους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 37%, με τον Οικονομικό Διευθυντή της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρο Παπαλαμπριανού να αποδίδει την αύξηση στην αδειοδότηση της ΣΕΔΙΠΕΣ.

Οι εισπράξεις από χορηγήσεις ανήλθαν στο τέλος Ιουνίου στα €173, 1 εκατ, εκ των οποίων τα €57,6 εκατ από ΜΕΔ (αύξηση 123% από α’ τρίμηνο) και €12,9 εκατ από εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (+6,6% σε σύγκριση με α τρίμηνο).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η σωρευτική αξία των λύσεων που προσφέρθηκαν από τη Αltamira Asset Management Cyprus Ltd, που διαχειρίζεται τα ΜΕΔ για λογαριασμό της ΚΕΔΙΠΕΣ ανήλθαν στο τέλος Ιουνίου στα €553,7 εκατ.

Οι λύσεις που έχουν υλοποιηθεί ανήλθαν σε €376,9 εκατ, παρουσιάζοντας άνοδο 161% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των αναδιαρθρώσεων που έχουν συμφωνηθεί το β’ τρίμηνο ανήλθαν σε €164,5 εκατ, σε σύγκριση με €33,8 εκατ το πρώτο τρίμηνο, οι ανταλλαγές ακινήτων έναντι χρέους ανήλθαν σε €120,9 εκατ. έναντι €51,3 εκατ, οι εξοφλήσεις χορηγήσεων ανήλθαν σε €56 εκατ έναντι €34,9 το προηγούμενο τρίμηνο. Οι τακτοποιήσεις καθυστερημένων οφειλών ανήλθαν σε €23,2 εκατ έναντι €17,7 εκατ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι εισπράξεις μετρητών για χορηγήσεις καθυστέρηση ανήλθαν σε €12,3 εκατ έναντι €7 το προηγούμενο τρίμηνο.

Εξάλλου, οι σωρευτικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων μέσω της Αltamira ανήλθαν στο τέλος Ιουνίου στα €97,9 εκατ, περιλαμβανομένων και υποβοηθούμενων πωλήσεων αξίας €15,5 εκατ. Οι πωλήσεις του β’ τριμήνου ανήλθαν σε €29,8 εκατ παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το α τρίμηνο, αφού οι πωλήσεις επηρεάζονται αρνητικά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για ενδεχόμενη απόκτηση ακινήτων από το κράτος, ή τοπικές αρχές.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο εκτελών χρέη Γενικού Διευθυντή της ΚΕΔΙΠΕΣ Σταύρος Ιακώβου είπε πως συνολικά 305 ακίνητα συνολικής αξίας €57 εκατ θα αγοραστούν από το κράτος και θα δοθούν στις τοπικές αρχές, σημειώνοντας πως η διαδικασία θα γίνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.

Οι σωρευτικές εκροές μέχρι το τέλος Ιουνίου ανήλθαν σε €198,5 εκατ, με τις δαπάνες για το β’ τρίμηνο (69,8 εκ) να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση αφού περιλαμβάνουν και την 2η δόση του σχεδίου εθελούσιας εξόδου ύψους €42 εκατ, ενώ η τελευταία δόση αναμένεται να καταβληθεί στο τέλος του έτους. Οι λειτουργικές δαπάνες της ΚΕΔΙΠΕΣ ανήλθαν σε €27,5 εκατ (μείωση 3%) εκ των οποίων τα €11,1 σε δαπάνες του διαχειριστή (servicer), €4,1 εκατ σε δαπάνες προσωπικού και €12,3 σε άλλες δαπάνες.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαλαμπριανού στις δαπάνες της ΚΕΔΙΠΕΣ αναμένεται να προστεθεί και η 1η απαίτηση από την Ελληνική Τράπεζα στο πλαίσιο του Σχεδίου Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (APS), που παραχωρήθηκε κατά την μεταφορά του καλού μέρος της πρώην ΣΚΤ. Η πρώτη απαίτηση αναμένεται να υποβληθεί από την Ελληνική εντός Οκτωβρίου, ενώ η συνολική απαίτηση για την περίοδο του σχεδίου εκτιμήθηκε στα €155 εκατ.

Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στο τέλος Ιουνίου σε €8,12 δις, εκ των οποίων €7,23 δις σε δάνεια (€6,7 δις ΜΕΔ), ακίνητη περιουσία €621 εκατ, μετρητά και καταθέσεις €171 εκατ και συμμετοχές σε εταιρείες εμπορικού τομέα και άλλα περιουσιακά ύψους €91.

Στις 30 Ιουνίου το υπόλοιπο των χορηγήσεων (ονομαστική αξία) ανήλθε στα €7,23 δις, εκ των οποίων τα €6,7 δις ΜΕΔ και €531 εξυπηρετούμενα δάνεια.

Τέλος του έτους η πρώτη δόση προς το κράτος

Η ΚΕΔΙΠΕΣ αναμένεται να καταβάλει την πρώτη δόση προς το κράτος έναντι της οφειλής των €3,6 δις στο τέλος του χρόνου, με τον Λάμπρο Παπαδόπουλο χωρίς να δίνει συγκεκριμένη εκτίμηση του ποσού που θα ανακτηθεί για τους φορολογούμενους, να σημειώνει ότι σκοπός είναι να αποπληρωθεί όλο το ποσό.

Το συμβόλαιο με Altamira να είναι «market conforming»

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, τόσο ο κ. Παπαδόπουλος όσο και ο κ. Ιακώβου είπαν πως αναμένεται ο συμβουλευτικός οίκος BDO Ιρλανδίας αναμένεται να προχωρήσει στις υποδείξεις σε σχέση με την πώληση του μεριδίου της ΚΕΔΙΠΕΣ στην κοινοπραξία με την Altamira, να παρουσιάσει τις εισηγήσεις του για το νέο οργανόγραμμα της ΚΕΔΙΠΕΣ, αλλά και για το τι δέον γενέσθαι για το συμβόλαιο με την Altamira.

Σε παρατήρηση ότι θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η επαναδιαπραγμάτευση με την Altamira αν όχι προκήρυξη νέου διαγωνισμού, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι υπάρχει ομαλή συνεργασία με την Altamira με «θετικό αποτέλεσμα», σημειώνοντας ωστόσο ότι βάσει των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν έναντι της DG Comp το συμβόλαιο πρέπει να συνάδει με τις συνθήκες της αγοράς (market conforming).