Τον Ιανουάριο 2021, το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο σημείωσε επιδείνωση, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να μειώνεται κατά 5,2 μονάδες σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2020.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η μείωση του ΔΟΣ προήλθε από αποδυνάμωση του επιχειρηματικού κλίματος σε όλους τους τομείς και κάμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Η πτώση του ΔΟΣ φαίνεται να συνδέεται με την αυστηροποίηση των μέτρων για αναχαίτιση της διασποράς του κορωνοϊού στην Κύπρο, αφού από τις αρχές Ιανουαρίου έχει περιοριστεί σημαντικά η οικονομική δραστηριότητα.

Η πτώση του κλίματος στις υπηρεσίες ήταν αποτέλεσμα πιο αρνητικών αξιολογήσεων της τρέχουσας κατάστασης των επιχειρήσεων και πιο απαισιόδοξων εκτιμήσεων για τον κύκλο εργασιών κατά το επόμενο τρίμηνο.

Στο λιανικό εμπόριο, παρά τη βελτίωση στις προσδοκίες για τις μελλοντικές πωλήσεις, το κλίμα υποχώρησε λόγω δυσμενέστερων αξιολογήσεων της τρέχουσας κατάστασης. Το κλίμα στις κατασκευές επιδεινώθηκε λόγω αρνητικότερων αξιολογήσεων για τα υπό εξέλιξη έργα και προς τα κάτω αναθεώρησης των εκτιμήσεων για την απασχόληση στον κλάδο.

Στη μεταποίηση η χειροτέρευση του κλίματος προήλθε από δυσμενέστερες αξιολογήσεις των αποθεμάτων τελικών προϊόντων και αρνητικότερες εκτιμήσεις για την παραγωγή του επόμενου τριμήνου. Η κάμψη του καταναλωτικού κλίματος ήταν αποτέλεσμα πιο απαισιόδοξων εκτιμήσεων για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και της χώρας γενικότερα.

Σημειώνεται επίσης ότι από τον Ιανουάριο 2021 τα στοιχεία για τον ΔΟΣ έχουν αναθεωρηθεί λόγω αναπροσαρμογής του μακροχρόνιου μέσου όρου και της μακροχρόνιας διακύμανσης.