Σημαντική ετήσια αύξηση κατά 27% σημείωσε τον Ιανουάριο του 2020 ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρά τη μείωση που παρουσίασε ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των αδειών οικοδομής κατά τον Ιανουάριο 2020 ανήλθε στις 538, ενώ η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €178,6 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 165,8 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 696 οικιστικές μονάδες.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν τον Ιανουάριο του 2020 μειώθηκε κατά 1,1%.

Αντίθετα, η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 51,6% και το συνολικό εμβαδόν κατά 55,0%, ενώ ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 27,0%.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.