Σημαντική συρρίκνωση της οικονομικής ανάπτυξης το 2020 προβλέπει το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, με το ΑΕΠ να μειώνεται κατά 6,9% σύμφωνα με το βασικό σενάριο και 13,1% σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο.

Στο δελτίο «Οικονομικές Προοπτικές», το ΚΟΕ του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρεται ότι «η οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο εκτιμάται ότι θα συρρικνωθεί σημαντικά το 2020 ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19».

Το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί κατά 6,9% το 2020 κάτω από το βασικό σενάριο, προστίθεται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δελτίο η πρόβλεψη ενσωματώνει την άμεση επίπτωση των μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού που εφαρμόστηκαν στην Κύπρο, όπως το προσωρινό κλείσιμο επιχειρήσεων, τα οποία έχουν μειώσει την παραγωγική ικανότητα τομέων της οικονομίας, την επίπτωση της πανδημίας που σχετίζεται με τη μειωμένη χρήση παραγωγικής ικανότητας λόγω μέτρων/περιορισμών που θα συνεχίσουν να υφίστανται μετά τη χαλάρωση των αρχικών περιοριστικών μέτρων και την επίπτωση της μειωμένης εξωτερικής ζήτησης, ειδικότερα της ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες.

Επεξηγείται ότι λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας σχετικά με τις προοπτικές, εξετάζεται ένα βασικό και ένα δυσμενές σενάριο.
Τα σενάρια διαφέρουν ως προς την περίοδο προσαρμογής σε κάθε τομέα της οικονομίας μετά την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων στον συγκεκριμένο τομέα, και την εξωτερική ζήτηση.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου προσαρμογής, οι τομείς θεωρείται ότι λειτουργούν κάτω από τα κανονικά επίπεδα χρήσης παραγωγικής ικανότητας λόγω περιορισμών από πλευράς προσφοράς και ζήτησης, όπως για παράδειγμα η κοινωνική αποστασιοποίηση, τα αυξημένα μέτρα υγιεινής, οι διακοπές στις αλυσίδες εφοδιασμού και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, αναφέρεται.

Σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Μελετών στο βασικό σενάριο η περίοδος προσαρμογής διαρκεί δύο μήνες και η μείωση στην εξωτερική ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες στην Κύπρο από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο αντιστοιχεί σε υποχώρηση της τάξης του 40% στις ετήσιες αφίξεις τουριστών.

Ο τομέας λιανικού εμπορίου, μεταφορών, υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, καθώς και ο τομέας τεχνών, διασκέδασης, ψυχαγωγίας και άλλων υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα καταγράψουν τις μεγαλύτερες απώλειες παραγωγής, που φτάνουν γύρω στο 20% της προστιθέμενης αξίας των τομέων, προστίθεται.

Σημαντικές απώλειες παραγωγής εκτιμάται ότι θα σημειώσουν και οι τομείς των κατασκευών και της μεταποίησης, καθώς και ο τομέας διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.

Στο δυσμενές σενάριο, αναφέρεται, «το οποίο υποθέτει μεγαλύτερη περίοδο προσαρμογής και μεγαλύτερη πτώση στην εξωτερική ζήτηση, η συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ το 2020 προβλέπεται στο 13,1%».