Η πρώτη εκτίμηση για τις εξαγωγές αγαθών της ευρωζώνης (EA19) προς τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούλιο του 2019 ανήλθε σε 206,5 δισ. Ευρώ, αύξηση 6,2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2018 (194,5 δισ. Ευρώ). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 181,7 δισ. Ευρώ, αύξηση 2,3% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2018 (177,6 δισ. Ευρώ). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα ύψους 24,8 δισ. Ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούλιο του 2019, σε σύγκριση με + 16,9 δισ. Ευρώ τον Ιούλιο του 2018. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε 165,6 δισ. Ευρώ τον Ιούλιο του 2019 , αυξημένο κατά 1% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2018.

Για την Κύπρο η συνολική αξία των εξαγωγών ήταν 1,9 δισ. Ευρώ ή μείωση -36% (1,0 δισ. Ευρώ ή 39% αύξηση στην ΕΕ και 0,9 δισ. Ευρώ ή -60% μείωση για τον υπόλοιπο κόσμο).

Η συνολική αξία των εισαγωγών ήταν 4,8 δισ.Ευρώ ή -10% μείωση (3,2 δισ. Ευρώ ή -1% μείωση από την ΕΕ και 1,6 δισ. Ευρώ ή -22% μείωση από τον υπόλοιπο κόσμο). Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος σημείωσε εμπορικό έλλειμμα ύψους 2,9 δισ. Ευρώ, -2,1 δισ. με την ΕΕ και – 0,7 ευρώ με τον υπόλοιπο κόσμο.

Την ίδια ώρα από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2019, οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 1 369,3 δισ. Ευρώ (αύξηση 3,6% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2018) και οι εισαγωγές ανήλθαν σε 1 243,2 δισ. Ευρώ % σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2018). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 126,1 δισ. Ευρώ, έναντι + 120,5 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2018. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε 1 168,7 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2019, αυξημένο κατά 1,9% σε σχέση με πέρσι.

Η πρώτη εκτίμηση για τις εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ-28 τον Ιούλιο του 2019 ανήλθε σε 181,2 δισ. Ευρώ, αυξημένη κατά 6,1% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2018 (170,8 δισ. Ευρώ). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 181,3 δισ., Αυξημένες κατά 6,3% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2018 (€ 170,6 δισ.). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ-28 σημείωσε έλλειμμα 0,1 δισ. Ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούλιο του 2019, σε σύγκριση με πλεόνασμα 0,2 δισ. Ευρώ τον Ιούλιο του 2018. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 ανήλθε σε 296,8 δισ. Ευρώ τον Ιούλιο του 2019 , + 2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2018.

Τέλος τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2019, οι εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ των 28 αυξήθηκαν σε 1 179,7 δισ. Ευρώ (αύξηση 4,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2018) και οι εισαγωγές ανήλθαν σε 1 189,8 δισ. Ευρώ (αύξηση 5,2% Ιούλιος 2018). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ28 σημείωσε έλλειμμα 10,2 δισ. Ευρώ, έναντι – 2 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2018. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 αυξήθηκε σε 2,113 τρις. Ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2019, + 2,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2018.