Στα €1,76 δισεκατομμύρια διαμορφώθηκαν τα νέα δάνεια που παραχωρήθηκαν το πρώτο μισό του τρέχοντος έτους καταγράφοντας αύξηση 11,5% ή κατά 181 εκατομμύρια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία επεξεργάστηκε το ΚΥΠΕ, ο συνολικός νέος καθαρός δανεισμός την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε στα €1.757,9 εκατομμύρια, σε σύγκριση με €1.576,3 εκατ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μεγαλύτερη κατηγορία δανείων ήταν τα εταιρικά δάνεια άνω του €1 εκατ, τα οποία ανήλθαν σε 890 εκατ παρουσιάζοντας αύξηση 27% σε σύγκριση με το πρώτο μισό του 2018 και ακολούθησαν τα στεγαστικά δάνεια τα οποία ανήλθαν σε €454 εκατ σε σύγκριση με €444 εκατ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Ακολούθησαν τα εταιρικά δάνεια κάτω του €1 εκατ τα οποία στο πρώτο μισό του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε €232 εκατ σε σύγκριση με €257 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019, ο συνολικός καθαρός νέος δανεισμός ανήλθε σε €908,6 εκατ, παρουσιάζοντας αύξηση €7,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σε σύγκριση με τον α’ τρίμηνο του 2019, τα συνολικά καθαρά νέα δάνεια παρουσίασαν αύξηση 7%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, ο συνολικός καθαρός δανεισμός το πρώτο εξάμηνο παρουσιάζεται ως ο ψηλότερος των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Εξάλλου, με βάση τα στοιχεία, ο συνολικός νέος δανεισμός στους πρώτους έξι μήνες του 2019 αντιστοιχεί στο 56% του συνολικού νέου δανεισμού ολόκληρου του 2018, ο οποίος διαμορφώθηκε στα €3,14 δισ.

Τα συνολικά καθαρά νέα δάνεια σύμφωνα με τη κατηγοριοποίηση της ΚΤΚ διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Σημειώνεται ότι τα καθαρά νέα δάνεια αποτελούν νέες δανειακές συμβάσεις και δεν περιλαμβάνουν δανειακές συμβάσεις που έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης.