Μειωμένα κατά €90 περίπου εκατομμύρια ήταν τα συνολικά νέα δάνεια που καταγράφηκαν τον Ιούλιο του 2019 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ).

Τον Ιούλιο του 2019 τα συνολικά νέα δάνεια παρουσίασαν μείωση και έφτασαν στα €249,0 εκ., σε σύγκριση με €339,1 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Από αυτά τα νέα δάνεια τα €17,2 εκ. αφορούν αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων δανείων.

Τα νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €17,3 εκ., σε σύγκριση με €14,2 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Από αυτά τα €0,5 εκ. αφορούν δάνεια για τα οποία έγινε αναδιαπραγμάτευση.

Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν άνοδο στα €87,8 εκ., σε σύγκριση με €71,3 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Από αυτά τα €3,7 εκ. αφορούν δάνεια για τα οποία έγινε αναδιαπραγμάτευση.

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. κατέγραψαν αύξηση στα €41,6 εκ., σε σύγκριση με €39,4 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Από αυτά τα €4,9 εκ. αφορούν δάνεια για τα οποία έγινε αναδιαπραγμάτευση.

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. σημείωσαν πτώση στα €72,8 εκ., σε σύγκριση με €190,2 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Από αυτά τα €5,6 εκ. αφορούν δάνεια για τα οποία έγινε αναδιαπραγμάτευση.