Στα €319,4 εκατομμύρια αυξήθηκαν τα συνολικά νέα δάνεια τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση με €208,0 εκ. τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα στοιχεία, το επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας ανήλθε τον Φεβρουάριο στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο, στο 2,15%, των τελευταίων 22 μηνών.

Συγκεκριμένα, τα νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2021 στα €12,0 εκ., σε σύγκριση με €11,6 εκ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν άνοδο στα €88,5 εκ., σε σύγκριση με €76,1 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Επίσης, τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. κατέγραψαν αύξηση στα €66,5 εκ., σε σύγκριση με €49,4 εκ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. σημείωσαν αύξηση στα €120,4 εκ., σε σύγκριση με €61,7 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια καταθέσεων και δανείων

Εξάλλου, σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως εξής:

  • Επιτόκια Καταθέσεων: Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρέμεινε τον Φεβρουάριο του 2021 αμετάβλητο στο 0,08%, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες σημείωσε άνοδο στο 0,13%, σε σύγκριση με 0,10% τον προηγούμενο μήνα.
  • Επιτόκια Δανείων: Εξάλλου, το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε στο 3,11%, σε σύγκριση με 3,25% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασε αύξηση στο 2,15%, σε σύγκριση με 2,12% τον προηγούμενο μήνα. Αυτό αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2019. Το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2019 καταγράφηκε τον Δεκέμβριο του 2020, στο 2,16%. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. υποχώρησε στο 3,19%, σε σύγκριση με 3,30% τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε πτώση στο 2,48%, σε σύγκριση με 3,11% τον προηγούμενο μήνα.