Στα €540 εκατομμύρια ανήλθε τον Φεβρουάριο το έλλειμμα του εξωτερικού εμπορικού ισοζυγίου τον Φεβρουάριο του 2019, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €759,0 εκ. σε σύγκριση με €563,8 εκ. τον Φεβρουάριο 2019, σημειώνοντας άνοδο 34,6%.

Οι εισαγωγές από άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ τον Φεβρουάριο 2020 ήταν €383,1 εκ. και από τρίτες χώρες €375,9 εκ. σε σύγκριση με €369,8 εκ. και €194,0 εκ. αντίστοιχα τον Φεβρουάριο 2019.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Φεβρουάριο 2020 ήταν €219,3 εκ. σε σύγκριση με €187,8 εκ. τον Φεβρουάριο 2019, σημειώνοντας αύξηση 16.8%. Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ τον Φεβρουάριο 2020 ήταν €76,0 εκ. και προς τρίτες χώρες €143,3 εκ. σε σύγκριση με €63,9 εκ. και €123,9 εκ. αντίστοιχα τον Φεβρουάριο 2019.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι εισαγωγές τον Φεβρουάριο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €221,4 εκ. έναντι €38,8 εκ. τον Φεβρουάριο 2019.

Οι εξαγωγές τον Φεβρουάριο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €56,7 εκ. έναντι €41,9 εκ. τον Φεβρουάριο 2019.