Ακάλυπτες επιταγές αξίας €75.698 καταχωρήθηκαν τον Μάρτιου του 2020 στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), με την συνολική αξία των ακάλυπτων επιταγών στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους να ανέρχεται στα €222.943, σε σχέση με €412.098 το περσινό τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Δευτέρα η ΚΤΚ, στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ τον Μάρτιο του 2020 καταχωρήθηκαν 40 επιταγές, συνολικής αξίας €75.698, σε σύγκριση με 60 επιταγές συνολικής αξίας €96.981 τον περσινό Μάρτιο και 42 επιταγές, συνολικής αξίας €48.616 τον Φεβρουάριο του 2020.

Συνολικά, τον Μάρτιο του 2020 καταχωρήθηκαν 29 πρόσωπα (14 φυσικά πρόσωπα και 15 νομικά) στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ, έναντι 36 πρόσωπα τον περσινό Μάρτιο.

Στοιχεία για ΚΑΠ

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, το Μάρτιο του 2020 καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ 16 πρόσωπα (8 φυσικά, 6 νομικά και 2 φυσικά που ελέγχουν νομικά πρόσωπα), σε σύγκριση με 17 πρόσωπα τον προηγούμενο μήνα και 28 πρόσωπα τον Μάρτιο του 2019.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2020 ο αριθμός των προσώπων (φυσικών και νομικών) που καταχωρήθηκε στο ΚΑΠ ανήλθε στα 59, σε σύγκριση με 102 το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Σημειώνεται ότι στις 24 Μαρτίου 2020, η ΚΤ ανακοίνωσε χαλαρώσεις σε σχέση με την περίληψη φυσικών και νομικών προσώπων στο ΚΑΠ για εκδότες ακάλυπτων επιταγών, «ως αποτέλεσμα των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση του COVID-19 και με στόχο την περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών».