Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στη ζώνη του ευρώ (EA19) ήταν 2,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2019, σταθερό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και έναντι 2,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ΕΕ28, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν επίσης 2,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2019, σταθερό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και από 2,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2018.

Στην Κύπρο, το ίδιο ποσοστό ήταν 1,7% για το δεύτερο τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με 2,0% το πρώτο τρίμηνο και 1,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2018.

Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 ήταν 2,0% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 2,6% στις υπηρεσίες. Στην ΕΕ28, το ποσοστό ήταν 2,1% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 2,6% στις υπηρεσίες.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 καταγράφηκαν στην Τσεχία (6,2%), στο Βέλγιο και στις Κάτω Χώρες (από 3,4%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (0,7%), τη Βουλγαρία και την Ισπανία (από 0,9%).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκε σε δέκα κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερό σε εννέα και μειώθηκε σε εννέα άλλα. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Τσεχία (+0,8 ποσοστιαίες μονάδες), τη Λετονία (+0,5 π.μ.), τη Γερμανία και τη Μάλτα (από + 0,4 ποσοστιαίες μονάδες). Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Κροατία και τη Σλοβενία ​​(από -0,3 π.μ.).