Στα 16.698 πρόσωπα υποχώρησε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Σεπτέμβριο του 2019 παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 20,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Σεπτέμβριο 2019 μειώθηκε στα 21.216 πρόσωπα σε σύγκριση με 21.712 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2018 σημειώθηκε μείωση 4.431 προσώπων, που αποδίδεται κυρίως στους τομείς της δημόσιας διοίκησης (μείωση 630 ανέργων), του εμπορίου (μείωση 629), των κατασκευών (μείωση 557), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 315), της μεταποίησης (μείωση 257), της εκπαίδευσης (μείωση 151) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 1.163).

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων είχε κορυφωθεί τον Φεβρουάριου του 2014, φτάνοντας στις 53.204 πρόσωπα.

Η μεγαλύτερη ομάδα ανέργων προέρχεται από τον τομέα του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών με 3.637 πρόσωπα (ετήσια μείωση 14,7%), ακολουθούμενη από τις Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης με 1.911 πρόσωπα (ετήσια μείωση 14,1%) και τον τομέα της μεταποίησης με 1.414 πρόσωπα (ετήσια μείωση 15,4%).