Το Μάιο του 2020 ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ ήταν 0,1%, μειωμένος από 0,3% τον Απρίλιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 1,2%. Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 0,6% τον Μάιο του 2020, μειωμένος από 0,7% τον Απρίλιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 1,6%. Στην Κύπρο ο πληθωρισμός ήταν -1,4% τον Μάιο του 2020 από -1,2% τον Απρίλιο και 0,2% τον προηγούμενο χρόνο. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός ήταν -0,7% τον Μάιο του 2020, -0,9 τον Απρίλιο του 2020 και 0,6% τον Μάιο του 2019. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Εσθονία (-1,8%), το Λουξεμβούργο (-1,6%), την Κύπρο και τη Σλοβενία ​​(από -1,4%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Πολωνία (3,4%), στην Τσεχία (3,1%) και στην Ουγγαρία (2,2%). Σε σύγκριση με τον Απρίλιο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 20 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 2 και αυξήθηκε σε 5. Τον Μάιο, η υψηλότερη συνεισφορά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ προήλθε από τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό (+0,64 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενα από υπηρεσίες (+0,59 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,06 π.μ.) και την ενέργεια (-1,20 π.μ.).

Την ίδια ώρα τον Απρίλιο του 2020, τα μέτρα περιορισμού του COVID-19 που εισήχθησαν ευρέως από τα κράτη μέλη συνέχισαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην παραγωγή στον τομέα των κατασκευών, καθώς η εποχικά προσαρμοσμένη παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα μειώθηκε κατά 14,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 11,7% στην ΕΕ, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat.

Τον Μάρτιο του 2020, η παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά 15,7% στη ζώνη του ευρώ και κατά 13,6% στην ΕΕ. Συνολικά, η παραγωγή στις κατασκευές στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο που καταγράφηκε από την έναρξη της σειράς το 1995.

Τον Απρίλιο του 2020 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019, η παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά 28,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 24,0% στην ΕΕ.

Σε μηνιαία βάση, η παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, με τις μεγαλύτερες μειώσεις στη Γαλλία (-32,6%), στην Ισπανία (-26,3%) και στη Σλοβακία (-10,0%).

Σε ετήσια βάση, μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι μεγαλύτερες μειώσεις στην παραγωγή στον τομέα των κατασκευών παρατηρήθηκαν στη Γαλλία (-60,6%), στο Βέλγιο (-39,0%) και στην Ισπανία (-32,6%). Αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (+ 12,2%), στη Γερμανία (+ 0,9%) και στη Φινλανδία (+ 0,8%).

Στην Ελλάδα η μηνιαία πτώση ήταν -3,5 και η ετήσια -10,4%.
Στην Κύπρο, το μηνιαίο ποσοστό μειώθηκε κατά -0,3 τον Μάρτιο του 2020 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) και ετησίως σημειώθηκε αύξηση 9,8% (στοιχεία Μαρτίου).