Τον Μάιο του 2020, ένας μήνα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μέτρα περιορισμού του COVID-19, ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να είναι 0,1%, μειωμένος από 0,3% τον Απρίλιο, σύμφωνα με σημερινή εκτίμηση της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Μάιο (3,3%, σε σύγκριση με 3,6% τον Απρίλιο), ακολουθούμενα από υπηρεσίες (1,3%, σε σύγκριση με 1,2% τον Απρίλιο ), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,2%, σε σύγκριση με 0,3% τον Απρίλιο) και την ενέργεια (-12,0%, σε σύγκριση με -9,7% τον Απρίλιο).

Στην Κύπρο ο πληθωρισμός μειώνεται περαιτέρω από -1,2% τον Απρίλιο σε -1,3% τον Μάιο. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός ήταν -0,9% τον Απρίλιο και θα αυξηθεί σε -0,7% τον Μάιο.