Ο ρυθμός ανάπτυξης για το δεύτερο τρίμηνο του 2021 επιβεβαιώθηκε στο 12,9%, μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021 υπολογίζεται σε 12,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, πριν από τις διορθώσεις.

Πρόκειται για το πρώτο τρίμηνο κατά το οποίο καταγράφεται σε ετήσια βάση θετικός ρυθμός ανάπτυξης μετά την έναρξη της πανδημίας. Το πρώτο τρίμηνο του 2020 ήταν το τελευταίο κατά το οποίο ο ρυθμός ανάπτυξης είχε θετικό πρόσημο και είχε ανέλθει στο 1,1%. Με την επιβολή του πρώτου lockdown ακολούθησε μεγάλη πτώση κατά 12,6% ενώ το ΑΕΠ είχε αρνητικό πρόσημο και τα επόμενα τρία τρίμηνα.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο του 2021 οφείλεται κυρίως στους τομείς: “Ξενοδοχεία και Εστιατόρια”, “Κατασκευές”, “Μεταποίηση”, “Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες”, “Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων “, “Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία”, “Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών”.