Ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να μειωθεί στο 1,4% τον Μάρτιο του 2019, από 1,5% το Φεβρουάριο, σύμφωνα με μια σημερινή προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά τα βασικά στοιχεία του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάρτιο (5,3%, έναντι 3,6% το Φεβρουάριο), ακολουθούμενη από τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό (1,8%, έναντι 2,3%), τις υπηρεσίες (1,1%, έναντι 1,4%) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,2%, σε σύγκριση με 0,4% τον Φεβρουάριο).