Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε σε 17,3% το τρίτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με 24,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με στα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρά αυτή τη σημαντική μείωση, αυτή είναι η δεύτερη υψηλότερη τιμή από την αρχή των χρονοσειρών καταγραφής του δείκτη το 1999 και 4,4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από ό, τι στο ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ταυτόχρονα, το ποσοστό επένδυσης των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ ήταν 8,8% το τρίτο τρίμηνο του 2020, ανακάμπτοντας από 7,9% το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την Eurostat, το τρίτο τρίμηνο του 2020, το μερίδιο των επιχειρηματικών κερδών αυξήθηκε από 39,0% σε 39,6% στη ζώνη του ευρώ.

Επιπλέον, το μερίδιο των επιχειρηματικών επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ παρέμεινε σχεδόν σταθερό στο 23,3%, σε σύγκριση με το 23,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η μείωση του ποσοστού αποταμίευσης των νοικοκυριών κατά 7,3 ποσοστιαίες μονάδες εξηγείται από την απότομη ανάκαμψη της κατανάλωσής τους (+ 13,9%), με πολύ υψηλότερο ρυθμό από την ανάκτηση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών (+ 3,9%).

Η τριμηνιαία αύξηση 0,9 εκατοστιαίων μονάδων στο επενδυτικό ποσοστό των νοικοκυριών εξηγείται από την αύξηση κατά 15,1% στον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, ενώ η αύξηση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος ήταν πολύ πιο μέτρια.

Η αύξηση του μεριδίου επιχειρηματικού κέρδους εξηγείται από την ανάκαμψη της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των επιχειρήσεων (+ 14,5%), με ταχύτερο ρυθμό από την ανάκαμψη αποζημίωσης των εργαζομένων (μισθοί και κοινωνικές εισφορές) συν τους φόρους μείον τις επιδοτήσεις στην παραγωγή (+ 13,4%) .

Τέλος, η ελαφρά αύξηση του επιτοκίου των επιχειρήσεων εξηγείται από την αύξηση του σχηματισμού ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου των επιχειρήσεων (+ 14,9%), με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό από την ανάκαμψη της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των επιχειρήσεων (+ 14,5%).