Στο 6,5% υποχώρησε το δεύτερο τρίμηνο του 2019 η ανεργία, με την απασχόληση την ίδια περίοδο να παρουσιάζει αύξηση 4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2ο τρίμηνο του 2019, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 447.364 άτομα ή 62,8% του πληθυσμού (άνδρες 68,6%, γυναίκες 57,4%) σε σύγκριση με 434.191 άτομα (62,0%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 (Πίνακας 1).

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 418.374 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 58,7% (άνδρες 64,2%, γυναίκες 53,6%) σε σύγκριση με 402.302 άτομα (57,4%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Σε ετήσια βάση η απασχόληση παρουσίασε αύξηση 3,99%,

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 28.989 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,5% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 6,3%, γυναίκες 6,7%) σε σύγκριση με 31.888 άτομα (7,3%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Όσον αφορά την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 79,4% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 18,1% και 2,5% αντίστοιχα. Για το 2ο τρίμηνο του 2018 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 81,6%, Βιομηχανία 16,3% και Γεωργία 2,1%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 11,5% της συνολικής απασχόλησης ή 47.959 άτομα (άνδρες 8,2%, γυναίκες 15,1%), παρουσιάζοντας μείωση 625 ατόμων σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2ο τρίμηνο του 2018 ήταν 12,1% (άνδρες 9,4%, γυναίκες 15,0%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 86,2% ή 360.746 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 14,4% (51.934 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 87,1% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 15,0% είχε προσωρινή εργασία.

Στο 15% η ανεργία στους νέους

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 14,9% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 21,1%, γυναίκες 9,5%) σε σύγκριση με 17,9% (άνδρες 24,1%, γυναίκες 12,7%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 50,8% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 17,5% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 31,7% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2ο τρίμηνο του 2018 ήταν 44,8%, 21,5% και 33,7%.