Στο 7,3% ανήλθε η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2020 σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού δυναμικού για το 1ο τρίμηνο του 2020, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 449,861 άτομα ή το 62,5% του πληθυσμού σε σύγκριση με 448,369 και 63,2 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Η έρευνα κατέδειξε επίσης πως από το ποσοστό αυτό το 68,3% ήταν άνδρες ενώ το 57,1% ήταν γυναίκες.

Ο αριθμός των απασχολούμενων ήταν 417,057 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 57,9% ( άνδρες 63,4% και γυναίκες 52,8%) σε σύγκριση με 409,117 άτομα και 57,6% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 32,803 άτομα και το ποσοστό ανεργίας να αγγίζει το 7,3% του εργατικού δυναμικού σε σύγκριση με 39,252 άτομα και ποσοστό 8,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Ανάμεσα στους άνδρες το ποσοστό ανεργίας έφτασε το 7,1% και στις γυναίκες το 7,5%.