Στο 8,76% υπολόγισε το επιτόκιο αναφοράς η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η ΚΤΚ, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 314Α του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, Κεφ. 154 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.