Στο επίπεδο των €10 δισεκατομμυρίων που υποχώρησαν στο τέλος του 2018 «κόλλησαν» οι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ), σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) που αφορούν τον Απρίλιο του 2019, ενώ στο ποσοστό του 30% παραμένουν οι ΜΕΧ έναντι των συνολικών δανείων, ύψους €32,94 δισ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ με ημερομηνία αναφοράς τις 30 Απριλίου του 2019, οι συνολικές ΜΕΧ παρέμειναν όπως και τον προηγούμενο μήνα (Μάρτιο του 2019) στα €10.144 εκατομμύρια, με το ποσοστό των ΜΕΧ έναντι των συνολικών χορηγήσεων να βρίσκεται στο 30,8%, από 30,6% τον προηγούμενο μήνα.

Τα νοικοκυριά κατέχουν το μεγαλύτερο ποσό των ΜΕΧ ύψους €5.139 εκ. ή ποσοστό 37,7% επί των συνολικών χορηγήσεων και ακολουθούν οι εταιρείες με €4.685 εκ. ή 31,5%. Από τις ΜΕΧ των εταιρειών τα €3.125 εκ. αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι συνολικές χορηγήσεις με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών αυξήθηκαν στα €7.990 εκατομμύρια ή σε ποσοστό 24,2% έναντι των συνολικών χορηγήσεων, από €7.933 εκ. τον Μάρτιο του 2019 (και από €7.625 εκ. στο τέλος του 2018).

Οι χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μειώθηκαν στα €6.391 εκ. ή στο 19,4%, εκ των οποίων τα €4.581 εκ. παραμένουν ΜΕΧ.

Οι προβλέψεις των τραπεζών διαμορφώθηκαν στα €5.299 εκ. ή σε ποσοστό 52,2%.