Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου θα τεθεί σήμερα το αναθεωρημένο σχέδιο παροχής κρατικών εγγυήσεων, το οποίο πλέον περιλαμβάνει και απευθείας χρηματοδότηση €100 εκατομμυρίων πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτουμένων, για ενίσχυση της ρευστότητάς τους εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού.

Το νομοσχέδιο έχει υποστεί σημαντικές διαφοροποιήσεις, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για έγκρισή του από τη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, από το νομοσχέδιο απαλείφεται η πρόνοια για επιδότηση επιτοκίων ύψους €300 εκατ., ενώ προνοείται πλέον εφάπαξ χρηματοδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων με ένα ποσό μέχρι €100 εκατομμύρια, αν και το ποσό παραμένει ακόμη ανοικτό και ενδεχομένως να διαφοροποιηθεί. Το ποσό αυτό αναμένεται να καλύψει περίπου 34.000 επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στα υφιστάμενα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας.

Παράλληλα, το ποσό των κρατικών εγγυήσεων μειώνεται από τα €1,7 δισεκατομμύρια στα €1,5 δισ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η αναλογία της κάλυψης του ρίσκου παραμένει στο 70% για το κράτος και στο 30% για τις τράπεζες για δανειοδότηση μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ διαφοροποιείται στο 85% – 15% αντίστοιχα σε περίπτωση δανειοδότησης πολύ μικρών επιχειρήσεων (εργοδότηση 10 προσώπων και κάτω) και αυτοτελώς εργαζομένων.